Lite historia om Kattarp.

Området där Kattarp med omnejd är beläget idag, bestod en gång i tiden mestadels av sankmark. Dessa sankmarker tros ha varit kraftigt bevuxna med mycket ek- och "surskog" vilket lämpade sig utomordentligt för jakt. Fynd i området har gjorts som pekar på att det redan på stenåldern bedrevs jakt i skogarna. Det är troligtvis på detta sätt området först befolkades. Forskare tror att Kattarp kan ha anlagts så tidigt som på 900-talet. ändelserna -torp och -arp pekar på denna tidsperiod och betecknar ett nybygge.
Sägnen lyder: "En man med namnet Kate eller liknande, jagade i skogarna och hittade så småningom en liten sjö. Kate skall ha tyckt om platsen och byggt sig en hydda. Med tiden kom fler och bosatte sig och man hade därmed en by. Efterhand började man med boskapsskötsel och ännu senare med att uppta små åkrar på högre belägna platser för att bruka marken".
Av den lilla sjön som Kate hittade är det idag endast en mosse kvar. Antagligen resultatet av enskiftet som påbörjades 1830. Man skapade odlingsbar åkermark genom att fälla träd och dika ur markerna.

Namnet Kattarp tror man har kommit från mannen Kate som först bosatte sig på platsen. Man vet att Kattarp på 1300-talet benämndes Katathorp. Lite senare Kadorp och till sist det namn som existerar idag, Kattarp.

Man beräknar att den nuvarande kyrkan byggdes runt 1200-talets begynnelse och uppfördes som ett enda långhus. Man tror att den skall ha ersatt en kyrka i trä. Materialet var gråsten och hämtades från markerna runtomkring. Kyrkan är idag alltså runt 800 år gammal och fortfarande i bruk. Dock är mycket förändrat sedan den uppfördes. Endast 2/3 av yttermurarna i långhuset är kvar. Allt annat har byggts till på senare tid vid olika tidpunkter.